Pеабилитация Go-Now

Pеабилитация Go-Now

Пикник в Бардзинине Go – Now Rehab  это деятельность Фонда для реабилитации людей c синдромом Дауна, людей после церебрального паралича и с похожими заболеваниями. По сей день главные занятия мы проводим вместе с подопечными Некомерческого партнерства родителей и...

Dear Clients! I’m out of office from 3 rd of February till 13 th. The customer service for orders outside Poland will be resumed right after I come back. Orders inside Poland will be taken care of by Darek. Kind regards, Magda Drodzy klienci, notatka dotyczy zamówień wysyłanych za granicę. Zajmę się zamówieniami zagranicznymi po 13 lutego. Zamówienia polskie będą realizowane na bieżąco. Pozdrawiam serdecznie Magda Odrzuć