Jest szansa dołączyć do kursu instruktora szermierki prowadzonego na AWF Poznań. Zajęcia
praktyczne od marca. Zaliczenia teoretyczne jesienią. Jeżeli ktoś chce wykorzystać tą szansę to proszę
dowiadywać się o szczegóły na AWF Poznań lub u słynnego nauczyciela fechtunku z Czerska
Hieronima Kucharskiego: hieronim.kucharski@gmail.com

URLOP! 23.06 - 12.07 W tym czasie zamówienia nie będą realizowane! HOLIDAY! 23.06 - 12.07 The orders will be completed after the holiday! Please place your order after we come back :) Zamknij