Jest szansa dołączyć do kursu instruktora szermierki prowadzonego na AWF Poznań. Zajęcia
praktyczne od marca. Zaliczenia teoretyczne jesienią. Jeżeli ktoś chce wykorzystać tą szansę to proszę
dowiadywać się o szczegóły na AWF Poznań lub u słynnego nauczyciela fechtunku z Czerska
Hieronima Kucharskiego: hieronim.kucharski@gmail.com