Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu znajdującego się na stronie go-now.pl jest:

Wadek Dariusz Wadowski

ul. Duńska 1G

91-204 Łódź

NIP 7280252018

REGON 470965584

 1. Zapytania mogą być składane na adres godim123@gmail.com
 2. Regulamin ten może być zmieniony.
 3. Kupujący ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sklep działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zasady jego działania oraz rozstrzygania sporów reguluje prawo polskie.

 

OFERTA

 1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są zaproszeniem do składania ofert przez Kupujących. Wszystkie ceny produktów dostępnych w sklepie są jedynie zaproszeniem do składania ofert i nie stanowią oferty. Kupujący dokonując zamówienia przez formularz sklepu lub mailowo składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w niniejszym regulaminie.
 2. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają VAT.
 3. Ceny mogą ulec zmianie ( np. w przypadku zmian kursu walut, ceł, podatków i innych elementów cenotwórczych). Jeśli zmiana cen dotyczy produktów już zamówionych przez Kupującego, Kupujący jest o tej zmianie informowany i może anulować zamówienie wysyłając niezwłocznie wiadomość e-mail na adres godim123@gmail.com z tematem “Rezygnacja”
 4. Produkty prezentowane są w Sklepie wraz z opisem, informacją o Produkcie oraz zdjęciem. Sklep dokłada wszelkich starań, by prezentować Produkty w sposób jak najbardziej odpowiadający ich rzeczywistemu wyglądowi. Sklep zastrzega, iż zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu.
 5. Zdjęcia Produktów zamieszczanych w Sklepie w przypadku wyrobów tworzonych pod indywidualne wymagania Kupującego mogą się różnić od gotowego wyrobu w zakresie określonym przez samego Kupującego (np. kolor, rozmiar, rodzaj wykończenia, materiał).
 6. Wszelkie treści umieszczone w Sklepie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części bez uzgodnienia ze Sprzedającym stanowi naruszenie prawa.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Do złożenia zamówienia potrzebne są:
 • Szerokopasmowe łącze internetowe
 • Aktywne konto e-mail
 • Przeglądarka internetowa
 • Włączona obsługa plików Cookies
 • Włączona obsługa okienek wyskakujących
 1. Zamówienie może być składane przez skorzystanie z koszyka i formularza zamówienia tam dostępnego lub przez zamówienie drogą e-mailową.
 2. Aby złożyć zamówienie wymagane jest potwierdzenie przeczytania i zaakceptowanie regulaminu przez Kupującego.
 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem informację o przyjęciu zamówienia.
 4. Sposób płatności
 • Przedpłata na konto bankowe
 • Płatność przy odbiorze przesyłki
 1. Kupujący w przypadku przedpłaty na konto bankowe powinien wpłacić równowartość należnej sumy na konto bankowe Sprzedającego, nie później niż 14 dni od czasu złożenia zamówienia. Jeśli zapłata nie zostanie uiszczona, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 2. Na życzenie Kupującego wystawiamy fakturę.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu (zaksięgowaniu) wpłaty na konto w przypadku wyboru opcji przedpłata na konto bankowe, w przypadku wyboru opcji płatność przy odbiorze wysyłki (za pobraniem) zamówienie jest realizowane po złożeniu zamówienia przez stronę internetową lub e-mail.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni ( w przypadku wybrania płatności na konto bankowe 7 dni jest liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty, w sytuacji wybrania zapłaty przy odbiorze przesyłki – za pobraniem, od chwili wpłynięcia zamówienia). W przypadku większych zamówień termin jest ustalany indywidualnie.
 3. Zamówienia, które wpłynęły w dni powszednie po godzinie 17 oraz w sobotę, niedzielę lub święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. Dostawa towaru odbywa się przez wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób
 • Kurierem wpłata na konto – 21,00 zł
 • Kurierem za pobraniem – 21,00 zł
 1. Ceny przesyłek obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego, ponowna wysyłka Produktu odbywa się na koszt Kupującego.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący posiada prawo do zwrotu zakupionego produktu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Można odstąpić od umowy przez poinformowanie Sprzedającego o zwrocie na adres mailowy godim123@gmail.com lub przez kontakt telefoniczny na numer 502 17 14 20.
 3. Zwrotowi podlega jedynie produkt w stanie niezmienionym.

 

REKLAMACJE

 1. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem Produktu.
 2. Reklamację można zgłosić kontaktując się na mail godim123@gmail.com
 3. Chcąc zgłosić reklamację należy skontaktować się najpierw ze Sprzedawcą. Po uzgodnieniu ze sprzedawcą rodzaju wysyłki Kupujący powinien wysłać wadliwy Produkt z opisem uszkodzenia lub wady. Sprzedawca po uznaniu reklamacji zobowiązuje się do naprawy wad Produktu lub jeśli naprawa nie jest możliwa do wymiany wadliwego produktu na wolny od wad i przesłanie na adres Kupującego na koszt Sprzedawcy w terminie 14 dni oraz zwrotu, w sposób uzgodniony z Kupującym, poniesionych przez Kupującego kosztów przesyłki reklamacyjnej. 14-to dniowy termin reklamacji liczony jest od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego Produktu.W przypadku niemożności wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad Sprzedawca zaproponuje Kupującemu inny produkt o podobnych właściwościach lub, w sposób uzgodniony z Kupującym, zwróci równowartość reklamowanego Produktu.
 1. Umyślne nieskonsultowanie ze Sprzedawcą środka przesyłki wadliwego Produktu i wybór zbyt drogiego środka transportu, może być przyczyną odmowy zwrotu całości kosztów związanych z wysyłką reklamowanych Produktów.
 2. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zwracanego Produktu.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wypełniając formularz zamówienia Kupujący dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
 2. Administratorem danych jest Sprzedawca – Wadek Dariusz Wadowski, ul. Polna 18/20, 91-328 Łódź, NIP 7280252018, REGON 470965584
 3. Sprzedawca oświadcza, że chroni dane osobowe Kupujących na zasadach i zgodnie z obowiązującymi
  przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
  Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
 4. Sprzedawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
  danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane
  osobowe Kupujących przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 5. Dane osobowe, zawarte w niniejszej umowie kupna-sprzedaży, Sprzedawca będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji tj. dostarczenia przesyłki, dokonania rozliczeń, jak i dla celów marketingowych np. w celu przekazania informacji o turniejach i mistrzostwach, które się odbywają z użyciem Produktów. Sprzedawca nie będzie udostępniać danych osobowych Kupujących innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 6. Każdy Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawa ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, o czym należy Sprzedającego poinformować na adres: godim123@gmail.com.
 7. W czasie wizyty na stronie internetowej Sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu.Dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny Sklepu, służąc optymalizacji korzystania z witryny Sklepu. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. W ramach Sklepu stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 8. Odnośnie plików cookies, użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może także zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usuwania bądź ograniczenia korzystania z plików cookies, korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.
  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl
 9. Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2022 r.