……………………………….

Miejscowość, data

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Imię, nazwisko i adres konsumenta

……………………………………

……………………………………

…………………………………..

Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstępuję od umowy kupna-sprzedaży następujących rzeczy …………………………………………………………………………………………………..……….. zawartej dnia …………………………..

Proszę o zwrot ceny towaru………….……………oraz kosztów wysyłki towaru od Państwa do mnie ……………………..w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma na konto nr……………………………………………………………………………………………..       Dane do przelewu ……………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie informuję, iż zakupiony towar zostanie zwrócony na warunkach określonych w umowie w ciągu 14 dni.

 

Z poważaniem

   ……………………………….