Turnieje

Mistrzostwa

Go-Now Sport to działania Fundacji koncentrujące się na popularyzacji szermierki, a zwłaszcza szermierki Go-Now, w której stosuje się podczas treningów i zawodów bezpieczne palcaty. Naszym celem jest promowanie szermierczego systemu Go-Now, w którym zwracamy szczególną uwagę na etykę walki, stworzenie obszaru, w którym mogą się spotkać w sportowej rywalizacji szermierze z różnych, odmiennych stylów walki, oraz na symetryczny trening (w naszych sekcjach walki prowadzone są na lewą i prawą stronę).

Organizujemy turnieje i mistrzostwa Go-Now we wszystkich grupach wiekowych i (chcielibyśmy) reprezentacji wszystkich krajów świata. Bardzo ważnym kierunkiem naszych działań jest praca z osobami niepełnosprawnymi, a w szczególności z osobami po porażeniu mózgowym i z zespołem Downa. Mamy już na tym polu takie osiągnięcia, których może nam pozazdrościć każdy ośrodek rehabilitacyjny na świecie!