Fundacja

Szermierka Go-Now

Aktualności

Pokaz Szermierki Go-Now podczas Pucharu Polski w karate tradycyjnym w Atlas Arenie
Spotykamy się z różnymi stylami walki podczas mistrzostw i turniejów Go-Now
Prowadzimy warsztaty podczas Grunwaldu
Szermierkę Go-Now można ćwiczyć zawsze i wszędzie
Bezpieczna broń daje możliwość ćwiczenia szermierki w różnych warunkach
Często odwiedza nas Zbigniew Skrudlik

Co to jest szermierka Go-Now? Szermierkę różnymi rodzajami palcatów* typu Go-Now, ogólnie nazywamy tu szermierką Go-Now. Zasady takiej szermierki są zróżnicowane w zależności od preferencji i celów jakie sobie wyznaczyła dana grupa szermierzy. Może to być na przykład: odtwórstwo sposobów walki bronią białą na przestrzeni wieków, opracowywanie walk choreograficznych, rywalizacja sportowa wg różnych konwencji, system Go-Now* itd. Wreszcie po prostu może to być świetna zabawa w szermierkę.

Ta zabawa, którą jako inicjacyjna grupa szermierki Go-Now rozpoczęliśmy w 2008 roku, przekształca się zgodnie z naszymi założeniami w niezależny sport. Oprócz wielu mniejszych turniejów, odbyło się już 12 mistrzostw Polski. Cieszą się one coraz większą popularnością środowiska szermierczego, w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu. Regulamin walk na tych turniejach ciągle ewoluuje, dążąc do tego, by były one przejrzyste i atrakcyjne dla zawodników i widzów. Więcej o mistrzostwach i Fundacji Go-Now, która zajmuje się szermierką Go-Now można poczytać TUTAJ lub w menu Fundacji po prawej stronie, w zakładce Mistrzostwa.

Palcaty
Pierwotnie były to kijki, przeważnie z osłoną dłoni, którymi można ćwiczyć szermierkę. Charakterystyczną cechą palcatów Go-Now jest to, że mają klingi owinięte pianką amortyzującą, co pozwala na bezpieczny fechtunek, bez stosowania dodatkowych ochraniaczy.

KURS INSTRUKTORA SZERMIERKI

Jest szansa dołączyć do kursu instruktora szermierki prowadzonego na AWF Poznań. Zajęcia praktyczne od marca. Zaliczenia teoretyczne jesienią. Jeżeli ktoś chce wykorzystać tą szansę to proszę dowiadywać się o szczegóły na AWF Poznań lub u słynnego nauczyciela...

Coś z innej beczki

System Go-Now

Jest to sportowy system szermierki nawiązujący do tradycji Polskiej Szabli pojedynkowej. Głównymi założeniami tego systemu są:
• Podczas treningów i zawodów używa się palcatów Go-Now
• Walczą ze sobą przeciwnicy w „białych koszulach”. Oznacza to, że nie zakładają zbroi ochronnej, a co za tym idzie, walczący nie muszą zadawać bardzo silnych ciosów
• trening, zawody i sposób na życie opiera się na etyce i etosie rycerskim. Chodzi o takie wartości, jak honor, dobre maniery, kultura osobista i przestrzeganie zasad uczciwości w walce.
• Na treningach zwraca się szczególną uwagę na symetryczny rozwój prawej i lewej strony. Na zawodach również walczy się lewą i prawą ręką
• Dążymy do opracowania atrakcyjnej konkurencji zespołowej
• Rozpropagowanie szermierki Go-Now w Polsce i na świecie
• Zaadoptowanie szermierki Go-Now jako metody rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Szermierka Go-Now z powodzeniem może być uprawiana jako sport lub jako zabawa, zarówno przez dzieci (od ok. 6 lat) jak i dorosłych.
Przykładowy, ogólny konspekt treningu w systemie Go-Now prowadzonego w naszych sekcjach:
– Zawodnicy i trener stają w kręgu i salutują sobie szablami w szermierczym pozdrowieniu. Następnie wszyscy siadają w tym samym kręgu i trener omawia założenia treningu i te sprawy, które należy omówić. Teraz przeprowadzana jest dwuminutowa medytacja. Ma ona na celu, duchowe przygotowanie się do treningu. Zostawiamy za sobą świat zewnętrzny z jego problemami. Teraz jest tylko szermierka. Dwuminutową medytację stosujemy również po zajęciach, przed pożegnaniem się ze sobą grupy.
– Rozgrzewka wstępna
Ma ona na celu przygotowanie organizmu do wysiłku i spowodowanie wzrostu ogólnej sprawności fizycznej (siły i motoryki). Dla urozmaicenia i wzbogacenia ćwiczeń często stosujemy taniec lub inne zabawy.
– Rozgrzewka specjalistyczna
Ma ona na celu specjalistyczne przygotowanie do charakterystycznych obciążeń w szermierce i wyćwiczenie refleksu.
– Techniczne ćwiczenia szermiercze:
praca nóg,
praca rąk w zasłonach i cięciach , różnorodne ćwiczenia ataków, ripost itp.
– Ćwiczenie technicznych układów szermierczych.
Ćwiczenia takie szczególnie podobają się młodym uczestnikom, gdyż najbardziej przypominają walki znane z filmów. Mają jednak też duże znaczenie praktyczne, gdyż poprawiają i utrwalają technikę szermierczą.
– Walki sparingowe indywidualne i drużynowe.
– Trening kończy się zawsze pożegnaniem uczestników salutem w kręgu, podobnie jak przy rozpoczęciu treningu.

Sprzęt i sam system Go-Now jest pomysłem Dariusza Wadowskiego (patent PL-196873)